Install Theme
Ok lang ako.. ok lang.. ok lang nga. ok…..(deep inside ang sakit na nadaramaindi mo na makayang dalhin) 

Ok lang ako.. 
ok lang..
ok lang nga.
ok…..

(deep inside ang sakit na nadarama
indi mo na makayang dalhin)